Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychOpowiedzą o trudnej i zawiłej historii najnowszej Górnego Śląska – spotkania ze ŚWIADKAMI CZASU


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami zaprasza w dniach 15 kwietnia i 16 kwietnia 2015 r. na spotkania nt. „Zakończenie II wojny światowej i początki polityki antyniemieckiej na Górnym Śląsku we wspomnieniach świadków czasu”.

 

 

 

 

 


W 70 rocznicę wydarzeń roku 1945 odbędą się dwa spotkania dyskusyjne nt. zakończenia II wojny światowej i jej następstw na Górnym Śląsku. W centrum uwagi spotkań będą Świadkowie Historii, którzy jako bezpośredni uczestnicy pamiętają wydarzenia tamtego okresu..

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w roku 2014 wydał dwie publikacje poświęcone tematyce II wojny światowej oraz odniemczaniu, a mianowicie: „II wojna światowa we wspomnieniach mieszkańców Górnego Śląska” (w ramach Archiwum Historii Mówionej) oraz „Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1950”. Publikacje te będą punktem wyjściowym do dalszej dyskusji, stanowić będą tło do relacji bezpośrednich świadków tamtych trudnych wydarzeń, które będą najważniejszym elementem spotkania dyskusyjnego.

 

Spotkania odbędą się:


15 kwietnia 2015 r., o godz. 17:00
Muzeum Śląska Opolskiego
(wejście od ul. Muzealnej)

oraz

16 kwietnia 2015 r., o godz. 17:00
 Muzeum w Gliwicach
(Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a)

 

W załączeniu znajdą Państwo program spotkania. Wstęp jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14 kwietnia 2015 r.« wsteczKONTAKT
Andrea Halenka
Tel. 77 402 51 05
e-mail: andrea.halenka@haus.pl 

DO POBRANIA

Program Opole[.doc]

Program Gliwice[.doc]

PARTNERZY

Partnerzy:


Państwowy Instytut Narodowy - Instytut Śląski w Opolu

 

Muzeum w GliwicachMuzeum Śląska Opolskiego

Finansowanie:


Źródłem finansowania projektu są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzące z wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego

Opieka medialna: