Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych„Gmina Chrząstowice - aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej”.


Celem projektu jest wypracowanie modelu konsultacji społecznych przez Gminę Chrząstowice przy współpracy z NGO w okresie od 01.09.2013 do 31.08.2014.

 

 

 

 

Głównym zadaniem w ramach projektu jest przygotowanie i poddanie konsultacjom społecznym 2 dokumentów: Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowice oraz Rocznego planu współpracy Gminy Chrząstowice z NGO i innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2014.  W celu osiągnięcia założeń projektowych oraz stworzenia przedmiotowych dokumentów opracowano Diagnozę społeczno-gospodarczą Gminy Chrząstowice dokumentu analitycznego, opisującego stan istniejący oraz tendencje społeczno-gospodarcze zachodzące w Gminie w latach 2007 – 2012.

Ważnym elementem projektu jest poddawanie dokumentów strategicznych konsultacjom społecznym. Jest to proces, w którym przedstawiciele władz, w tym przypadku lokalnych, przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji. Jest to nowoczesny sposób zasięgania opinii, dzięki któremu obywatele mają wpływ na tworzenie i rozwój ich rzeczywistości.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Chrząstowice i Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego« wsteczKONTAKT
Izabela Marzodko

tel. 77 402 51 06

fax. 77 402 51 15

e-mail: iza.marzodko@haus.pl