Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychPublikacja pt.: "Pierwsza polka" Horsta Bienka dostępna również u nas!!

Znakomitą polsko-niemiecką powieść "piewcy Gliwic" - Horsta Bienka pt.: "Pierwsza polka" można nabyć w siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach i Opolu.

Powieści Bienka wchodzące w skład słynnej Gliwickiej Tetralogii, ukazują historie zwykłych ludzi żyjących na polsko-niemieckim pograniczu na tle wydarzeń historycznych. Czytając je czuje się atmosferę wielokulturowości, którą tworzy mozaika narodowości, przekonań politycznych i wierzeń, charakterystyczna dla rejonu terenu nadgranicznego. Osadzając akcję swoich powieści w realiach Górnego Śląska, Bienek szkicował wspaniałe portrety ludzi pogranicza wywodzących się z różnych kręgów społecznych i narodowych. Jego książki są czymś więcej niż tylko rekonstrukcją obrazów zapamiętanych z własnego dzieciństwa, które spędził w niemieckich Gliwicach. Przypominają one dzisiaj o ważnych dla historii Górnego Śląska wydarzeniach politycznych i społecznych i są hołdem złożonym mieszkańcom tej ziemi.

Najsłynniejsza powieść jego Gliwickiej Tetralogii"Pierwsza polka" jest jedną z wielu publikacji, jakie wydał Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Mamy nadzieję, że poprzez popularyzację twórczości Horsta Bienka, w tym także udostępnienie polsko-niemieckiego wydania tej powieści, przyczynimy się do wykształcenia, zwłaszcza wśród czytelników młodego pokolenia, postaw otwartości i tolerancji wobec przedstawicieli innych religii czy tożsamości.

Cena książki: 37 zł« wsteczKONTAKT
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Bojkowska 37
44-100 Gliwice
tel.: (32) 461 20 70
fax: (32) 461 20 71
haus@haus.pl

lub

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
tel.: (77) 402 51 05
fax: (77) 402 51 15
haus-opole@haus.pl