Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychBezpłatne wypożyczenie wystaw o tematyce regionalnej

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oferuje bezpłatne wypożyczenie wystaw o tematyce regionalnej

Działalność Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej ma na celu wspieranie i pogłębianie dobrych stosunków polsko-niemieckich. Ważne miejsce podczas realizacji tych celów zajmują projekty wydawnicze i wystawiennicze służące zachowaniu, wydobyciu i prezentacji dziedzictwa kulturowego - ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiej spuścizny regionu - oraz wielowątkowych często bolesnych i zapomnianych bądź pomijanych wielokulturowych dziejów Górnego Śląska i okolic. Nasze profesjonalnie przygotowane wystawy tematyczne spotkały się do tej pory z dużym zainteresowaniem i uznaniem historyków, dziennikarzy, przedstawicieli instytucji kulturalnych i edukacyjnych, w tym nauczycieli i młodzieży, oraz osób prywatnych.

Przygotowane przez Dom wystawy są dwujęzyczne (polsko-niemieckie; z wyjątkiem wystawy poświęconej Horstowi Bienkowi, która dostępna jest tylko w wersji polskojęzycznej), kolorowe i łatwe do montażu. Dodatkowo do każdej z wystaw dostępne są dwujęzyczne broszury (udostępnienie bądź dodruk odpłatnie), a dwie z nich znalazły swoje dopełnienie w publikacjach (udostępnienie bądź dodruk odpłatnie). Instytucja przyjmująca wystawę pokrywa jedynie koszty transportu i ubezpieczenia ekspozycji oraz jej promocji w danym miejscu.

Zachęcamy do zapoznania się z wystawami i skorzystania z naszej oferty:

1. Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej - wczoraj i dziś. Sport i polityka na Górnym Śląsku w XX wieku
Wystawa jest próbą ukazania wielowątkowej i trudnej historii Górnego Śląska, jego mieszkańców i stosunków polsko-niemieckich w niecodziennej formie, bo przez pryzmat historii sportu na Górnym Śląsku i zawiłych dziejów górnośląskich piłkarzy w XX wieku. Jej celem jest przypomnienie lub pogłębienie świadomości, jak wiele sportowych talentów urodziło się i wychowało na górnośląskiej ziemi.

2. Na Granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach
Ekspozycja jest opowieścią o codziennym życiu ludzi polsko-niemieckiego pogranicza. Wystawa popularyzuje złożony temat granicy związany z burzliwym czasem powstań i plebiscytu w 1921 roku na Górnym Śląsku. To bezprecedensowe na skalę światową wydarzenie podzieliło granicą ten zrośnięty od stuleci, wielokulturowy region, tworząc wprawdzie utrudnienia w przepływie towarów, ale nie w kontaktach między mieszkańcami polskiego województwa śląskiego i niemieckiej prowincji górnośląskiej.

3. Eduard Pant - zwycięzca po latach. Opowieść o polityku i człowieku polsko-niemieckiego pogranicza
Wystawa przypominająca postać Eduarda Panta, przedwojennego polityka mniejszości niemieckiej, bezkompromisowego przeciwnika Hitlera, politycznego wizjonera, a zarazem orędownika polsko-niemieckiej współpracy. Eduard Pant, urodzony w Witkowicach koło Morawskiej Opawy a zmarły w Katowicach, był z zawodu nauczycielem, z pasji działaczem społecznym i politycznym. Deklarował lojalność wobec państwa polskiego, sprzeciwiał się rosnącej w siłę po 1933 niemieckiej ideologii nazistowskiej w szeregach działaczy mniejszości. Bohater wystawy przedstawiony jest jako polityk, wizjoner i nieugięty orędownik polsko-niemieckiego porozumienia, któremu ostatecznie historia przyznała rację.

4. Słowa, moje spadochrony. Horst Bienek 1930-1990
Wystawę przygotowała Bawarska Akademia Sztuk Pięknych w Monachium i była pierwszym tego typu przedsięwzięciem dotyczącym życia i twórczości Horsta Bienka. Głównym zamierzeniem wystawy jest przybliżenie postaci słynnego gliwickiego pisarza, który w swej "gliwickiej tetralogii" ukazuje historię i portrety ludzi żyjących na polsko-niemieckim pograniczu. W swej twórczości pisarz przyczynia się do wykształcenia postaw otwartości i tolerancji wobec przedstawicieli innych religii czy tożsamości, postaw niezbędnych dla znajdującej się w trudnym procesie jednoczenia Europy i polsko-niemieckiego porozumienia.

[dokumenty]
Porozumienie blanko - Na granicy. Rzecz o czasach, miejscach, ludziach [.doc]

 Porozumienie blanko - Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce [.doc]

 Porozumienie blanko - Horst Bienek. Słowa, moje spadochrony [.doc]

Porozumienie blanko - Eduard Pant - zwycięzca po latach. Opowieść o polityku i człowieku polsko- niemieckiego pogranicza [.doc]

[/dokumenty]« wsteczKONTAKT
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, Dział Programów Kulturalnych,

ul. Bojkowska 37 (Nowe Gliwice),

tel. 32  4612070, fax: 4612071,

e-mail: haus@haus.pl

DO POBRANIA

Porozumienie blanko - Na granicy. Rzecz o czasach, miejscach, ludziach [.doc]

 Porozumienie blanko - Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce [.doc]

 Porozumienie blanko - Horst Bienek. Słowa, moje spadochrony [.doc]

Porozumienie blanko - Eduard Pant - zwycięzca po latach. Opowieść o polityku i człowieku polsko- niemieckiego pogranicza [.doc]