Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonferencja popularnonaukowa nt. „JOHANNES HELLMANN - ocalić od zapomnienia”

W dniu 25 maja 2012 r., w I Liceum Ogólnokształcącym CAROLINUM w Nysie odbyła się konferencja popularnonaukowa nt: "JOHANNES HELLMANN - ocalić od zapomnienia", która była jednym z punktów programu Obchodów Upamiętniających Ojca Śląskiego Pożarnictwa.

Celem konferencji było przybliżenie postaci Johannesa Hellmanna społeczności lokalnej oraz ukazanie jego postawy prospołecznej i wielkiego zaangażowania dla zachowania dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska. Hellmann mianowicie doskonale rozumiał specyfikę Śląska, jego ludność i kulturę. Problematyka życia codziennego śląskich miasteczek i wiosek była mu dobrze znana, dlatego wiedział, jak bardzo ochrona życia i mienia mieszkańców jest aktualna i jak wiele można osiągnąć organizując jednostki ochotniczej straży pożarnej. Człowiek, który czuje się bezpieczny sam gotów jest nieść pomoc innym i współuczestniczy w życiu społecznym i w tym momencie ta organizacja staje się nie tylko ochroną życia i mienia, ale także koncentruje w swojej działalności całe bogactwo kulturowe społeczeństwa. Śląsk bowiem to ludzie różnych narodowości i wyznań, a co za tym idzie różnych zwyczajów i odrębnych kultur. Hellmann doskonale wyczuł, że jednostki OSP będące w swoim założeniu ponad podziałami narodowymi, etnicznymi, językowymi i wyznaniowymi - to ogromna szansa na integrację ludności i wspólne przeżywanie swych dorobków kulturalnych
jak i emocjonalnych, tak ważnych w życiu każdego człowieka.

Konferencja, posłużyła poszerzeniu wiedzy mieszkańców Śląska nt. postaci Johannesa Hellmanna, jego działalności i zasług dla regionu oraz wzmocnieniu i kształtowaniu się tożsamości regionalnej wśród młodzieży.

 

 

 

 « wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej