Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychRusza VII edycja projektu "Archiwum Historii Mówionej"

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej rozpoczął realizację VII edycji projektu „Archiwum Historii Mówionej - www.e-historie.pl”.

Projekt polega na rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych historią oraz ze znajomością języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym, którzy przejdą dwudniowe szkolenie historyczno – dziennikarskie a następnie wyposażeni w sprzęt do rejestracji audio - przeprowadzą wywiady z członkami starszego pokolenia. Wywiady te zostaną odpowiednio opracowane przez samych uczestników i umieszczone na istniejącej już stronie internetowej www.e-historie.pl.

Celem projektu jest budowa klimatu porozumienia między pokoleniami, „Ocalenie od zapomnienia”- uchwycenie świata, który bezpowrotnie przechodzi w przeszłość i przekazanie go kolejnym pokoleniom.

Jeżeli uczniowie zgłoszą zainteresowanie projektem to koordynator projektu chętnie spotka się z nimi w Państwa placówce i udzieli osobiście bliższych informacji. Spotkania w szkole możliwe są terminach od dnia 23.02.2015 do 30.03.2015 roku w godzinach dla Państwa dogodnych. W ramach tegoż spotkania zostaną przekazane i omówione materiały, które powstały w ramach projektu dzięki aktywności młodego pokolenia.

Formularz zgłoszeniowy prosimy o wypełnienie przez uczniów, którzy są zainteresowani projektem oraz przesłanie do opolskiej siedziby DWPN do dnia  31 marca 2015., drogą listowną lub faksem na numer: 77 40 25 115.

 « wsteczKONTAKT

ul. 1 Maja 13/2

45-068 Opole

tel.: (77) 402 51 05

fax: (77) 402 51 15 

iza.waloszek@haus.pl 

DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy[.doc]