Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychNowa publikacja pokonkursowa DWPN „Śladami niemieckości w naszym regionie”

Aby przybliżyć wszechobecność niemieckiego dziedzictwa kulturowego, w roku 2013 zorganizowaliśmy konkurs, którego celem było odnalezienie i ukazanie śladów niemieckości w miejscowościach zamieszkałych przez jego uczestników. Publikacja pokonkursowa prezentuje nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane przez jury prace przesłane przez dzieci i młodzież.

 

 

 

Od 2010 roku Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w partnerstwie ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce realizuje kampanię informacyjno-społeczną „Bilingua – łatwiej z niemieckim!”, promującą zalety dwujęzyczności polsko-niemieckiej na terenach zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką.

Aby przybliżyć wszechobecność niemieckości w tych regionach postanowiliśmy w roku 2013 zorganizować konkurs, którego celem było odnalezienie i ukazanie śladów niemieckości w miejscowościach zamieszkałych przez jego uczestników. Poprzez „ślady” rozumiane były wszystkie przedmioty, budynki, symbole, a także doświadczenia, przeżycia, spostrzeżenia odnoszące się w bezpośredni lub też pośredni sposób do niemieckości. Poprzez niemieckość z kolei rozumiana była niemiecka kultura, sztuka, architektura, tradycje, obyczaje widoczne, pozostałe i pielęgnowane we współczesnych czasach. Szeroki zakres tematyczny jak i dowolność sposobu przedstawienia tematyki konkursowej przyczyniły się do tego, iż konkurs „Ślady niemieckości w naszym regionie” cieszył się ogromną popularnością wśród młodzieży szkolnej, która zaangażowała się w nasz projekt.

Poprzez tą publikacje pragniemy przedstawić nagrodzone, wyróżnione i dodatkowe, wybrane przez jury prace które pokazują  ścieżkę, która prowadzi nie tylko do śladów niemieckości, które są odzwierciedleniem niemieckiego dziedzictwa kulturowego, ale również do identyfikacji z kulturą niemiecką i dwujęzycznością, której wzmocnienie stało się jednym z priorytetowych działań Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Bezpłatną publikację można odebrać w biurze DWPN w Gliwicach i Opolu.« wsteczKONTAKT
Katarzyna Czech

DWPN Opole

tel.: 77 402 51 05

faks: 77 402 51 15

e-mail: katarzyna.czech@haus.pl

PARTNERZY

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Finansowanie: