Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychXIX Seminarium Śląskie nt. "Edukacja mniejszościowa w Polsce – wczoraj – dziś – jutro” – już za nami!

W dniach od 24–27 września 2014r. odbyło się na Zamku w Kamieniu Śląskim XIX Seminarium Śląskie, którego tematem przewodnim było: "Edukacja mniejszościowa  w Polsce – wczoraj – dziś – jutro”.

 

 

 

 

Tegoroczne Seminarium było wyjątkowe: szczególna tematyka, ilość referatów, a tym samym liczba znamienitych gości, ale również forma: podział na grupy tematyczne podczas dwóch dni seminaryjnych, przyczyniły się do doniosłości tego wydarzenia.

Gościliśmy wiele osobistości z całej Polski i z zagranicy. Wśród znamienitych prelegentów tegorocznej konferencji znaleźli się m.in.: dr Tomasz Wicherkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Józef Różański, Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  Grażyna Płoszajska, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania, Ministerstwo Edukacji Narodowej, dr Józef Szymeczek, Prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej,  dr Mirosław Dawlewicz, Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, dr hab. Dariusz Wojtaszyn, Centrum im. Willy Brandta, Katedra Nauk Historycznych, Uniwersytet Wrocławski,  dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UW-M., Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Renata Trischler, Kierownik, Związek Niemców, Landsmannschaft der Donauschwaben, Osijek-Essegg, Chorwacja i inni.

Spotkania wieczorne (spotkanie autorskie z ks. Arcybiskupem Alfonsem Nossolem oraz pokaz filmu pt.: „Gloria i Exodus – historia szlachty śląskiej”) cieszyły się również ogromnym zainteresowaniem uczestników.

Ze względu na podział na grupy tematyczne mogliśmy zaproponować uczestnikom szerokie spektrum wątków tematycznych, odwołujących się do problematyki oświatowej mniejszości narodowych i etnicznych. 

Tegoroczna konferencja była elementem realizacji postulatu i zaleceń Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych i organizowana była również we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.

Przyszłoroczne, jubileuszowe XX Seminarium Śląskim, odbędzie się w dniach od 23-25 września 2015r.
« wsteczKONTAKT
Patrycja Wiencek-Baron

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

ul. 1 Maja 13/2

45-068 Opole

tel. 77 402 51 05

fax: 77 402 51 15

e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl