Logo DWPN 1%

Szkolenia dla nauczycieli
Dodaj do ulubionychW dniach 7 i 8 grudnia 2011 r., w siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach projektu "Różnorodność jest wartością" odbyły się dwa szkolenia dla nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Tematyka szkoleń obejmowała aspekty wielokulturowości i tolerancji wobec odmiennego wyznania, języka, kultury oraz tradycji.

Celem projektu "Różnorodność jest wartością", było propagowanie edukacji obywatelskiej opartej na otwartości, uszanowaniu prawa do odmienności i uznaniu wartości, jaką stanowi różnorodność kulturowa społeczeństwa.

Jednym z elementów szkolenia było omówienie najnowszego wydawnictwa Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, pt: "Różnorodność jest wartością". Zeszyt zawiera konspekty lekcji do nauczania o wielokulturowości, jak również prezentacja dwujęzycznych (polsko-niemieckich) plansz dydaktycznych.

Konspekty, zawarte w publikacji oraz plansze, przygotowane zostały z myślą o przybliżeniu problematyki mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w formie zajęć dla młodzieży. Akcent położony został na stosunki mniejszości z większością, by wyczulić młode pokolenie na mechanizmy dyskryminacyjne i pokazać konieczność świadomego kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku. Pomóc w tym mają ćwiczenia i symulacje zawarte w pierwszej części konspektów.

Informacje na temat wybranych grup narodowych i etnicznych także opracowane zostały w interaktywnej formie, która angażuje odbiorców do współpracy i refleksji. Wiedza przekazywana jest za pomocą ćwiczeń, o doborze których decyduje prowadzący, dopasowując je do potrzeb i poziomu grupy. Praktyczne zajęcia służą przełamaniu dystansu do kultur często mało znanych, przez co funkcjonujących w oparciu o stereotypowe wyobrażenia i uprzedzenia.

Zeszyt z konspektami lekcji oraz tablice dydaktyczne mogą Państwo nieodpłatnie nabyć w Siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1-go Maja 13/2, Opole lub w Gliwicach, ul. Bojkowska 37. W celu złożenia zamówienia bądź zasięgnięcia informacji proszę o kontakt: Dom Współpracy Polsko-Niemckiej, tel. 077-402-51-06, e-mail: haus-opole@haus.pl« wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej