Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychHistoria Lokalna – spotkania i wycieczki w czerwcu i lipcu.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach w ramach projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów miast i gmin”. Zachęcamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty projektu, na który składają się przede wszystkich prelekcje z dyskusjami, ale także wycieczki i konkursy.

 

 

 

 

Projekt realizowany od początku istnienia DWPN, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Celem projektu jest przede wszystkim przełamywanie meandrów historii dawnych niemieckich, dziś polskich ziem, wspieranie pozytywnych stosunków i dialogu pomiędzy większością polską i mniejszością niemiecką oraz zapoznanie szerokiego kręgu lokalnej społeczności z przeszłością ich najbliższego otoczenia.

Adresatami działań są mieszkańcy danego regionu lub danej miejscowości, a w szczególności: członkowie mniejszości niemieckiej, organizacje społeczne, naukowcy, instytucje kultury, młodzież, nauczyciele historii, języka polskiego, języka niemieckiego, duchowieństwo, liderzy ścieżek edukacyjnych, politycy samorządowi.

Projekt realizowany jest obecnie w  gminach i powiatach województwa opolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego.

W załączeniu znajdziecie Państwo ZESTAWIENIE najbliższych działań w ramach projektu.

Już teraz zapraszamy gminy, powiaty, koła DFK, które chcą rozpocząć realizację projektu w roku 2015 do kontaktu.

Szczegółowe informacje o projekcie w zakładce „Wybrane projekty”« wsteczKONTAKT
Andrea Halenka

Główny Koordynator Projektów w DWPN

Tel. 77 402 51 05

Faks: 77 402 51 15

e-mail: andrea.halenka@haus.pl

DO POBRANIA

Zestawienie Historia Lokalna [.doc]

PARTNERZY

Finansowanie:

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych