Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychRusza kolejna edycja szkoleń „Wzmacniania Struktur Mniejszości Niemieckiej w Polsce”

„Aktywizacja struktur Mniejszości Niemieckiej a współpraca samorządowa na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim” tematem przewodnim warsztatów dla członków MN, należących do zarządów DFK i innych osób zaangażowanych w działalność swojego koła DFK.

 

 

 

Rok 2014 jest w Polsce rokiem, w którym odbywają się zarówno wybory do Parlamentu Europejskiego jak i wybory samorządowe. Szczególnie te drugie wybory są bardzo istotne ze względu na aktywność obywatelską społeczeństwa. Dlatego też, Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, wspólnie z partnerami nadał tegorocznej edycji szkoleń w ramach projektu „Wzmacniania Struktur Mniejszości Niemieckiej tytuł: „Aktywizacja struktur Mniejszości Niemieckiej a współpraca samorządowa na szczeblu gminnym, powiatowym
i wojewódzkim”.
Szkolenia skierowane są do członków MN, należących do zarządów DFK
i innych osób zaangażowanych w działalność swojego koła DFK.

Celem szkolenia jest uświadomienie członkom MN istoty i wagi współpracy pomiędzy organizacjami mniejszości, a samorządem w danym regionie. 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach: (termin do wyboru)

I.     23-24 maja 2014 r.  – Zakrzów (Pałac Łucja ul. Stawowa 9) – termin zgłoszenia do 19.05.2014 r.

II.   13-14 czerwca 2014 r. – Turawa (Hotel Zacisze ul. Biwakowa 2) – termin zgłoszenia do 9.06.2014

III. 27-28 czerwca 2014r. – Opole (Hotel Mercure ul. Krakowska 57)- termin zgłoszenia do 23.06.2014

Liczba miejsc jest ograniczona.

Całościowy koszt na jednego uczestnika warsztatów wynosi 20 zł od osoby.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto  02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 z dopiskiem „Wzmacnianie Struktur MN” w terminie do trzech dni poprzedzających szkolenie (np. wybierając II. termin szkolenia czyli 13-14 czerwca opłata musi być dokonana do dnia 10 czerwca.).« wsteczKONTAKT
Izabela Marzodko,

tel.: 77 40 25 105

e-mail: iza.marzodko@haus.pl

DO POBRANIA

Karta uczestnictwa [.doc]

Program [.doc]

PARTNERZY

 

Finansowanie: