Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych21 uczestników V edycji projektu „Archiwum Historii Mówionej-www.e-historie.pl” zakończyło udział w szkoleniu historyczno-dziennikarskim.

Podczas szkoleń młodzi dziennikarze projektu rozszerzyli swoją wiedzę na temat losów Ślązaków w trakcie II Wojny Światowej, bezpośrednio po wojnie oraz dowiedzieli się, jakie dzieje i zawirowania historii towarzyszyły Ślązakom w Polsce, do przełomu demokratycznego w 1989 r.

 

 

 

Natomiast opiekun naukowy dr Bernard Linek, Adiunkt w Państwowym Instytucie Naukowym - Instytucie Śląskim w Opolu przedstawił uczestnikom temat „Stowarzyszenia, związki, organizacje na Górnym Śląsku w XX w. Geneza, funkcje, działalność”.

„Jak profesjonalnie podejść do wywiadów ze świadkami czasu?” - na to pytanie odpowiedzi udzielał red. Krzysztof Ogiolda, z Nowej Trybuny Opolskiej, który odkrywał przed uczestnikami tajniki dziennikarskie.

Drugiego dnia szkolenia, dziennikarze z Zespołu Producenckiego „Pro futura” przeprowadzili szkolenie techniczne z obsługi narzędzi radiowych, nauczyli jak wgrywać i montować wywiady radiowe.

Zaś po szkoleniu uczestnicy projektu „Archiwum Historii Mówionej” wyruszyli na poszukiwanie świadków historii.

Efekty ich pracy mogą Państwo mogli śledzić na stronie: www.e-historie.pl, gdzie oprócz wywiadów ze świadkami czasu, znajdą Państwo wiele interesujących wątków tematycznych o Śląsku.« wsteczKONTAKT
Izabela Marzodko

tel. 77 40 25 105

faks: 77 40 25 115

e-mail: iza.marzodko@haus.pl