Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych



Rola młodych ugrupowań parlamentarnych w Polsce i Niemczech

Zarówno przedstawiciele polskich młodzieżówek partyjnych, jak i niemieckich wyrazili jednogłośnie swoją opinię, iż dialog wewnątrz partii istnieje, a zdania i pomysły młodzieżówek parlamentarnych są ważne dla polityków działających w danej partii.

 

 

 

 

Dialog wewnątrz partii – 
młodzieżówki parlamentarne w Polsce i Niemczech”

Katowice, 9-11 sierpnia 2013

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 15

 

Udział Młodych Demokratów oraz Junge Union w projekcie pozwolił na wzajemne poznanie działalności młodzieżówek partyjnych oraz stworzył swoiste forum wymiany doświadczeń. Podczas sobotniego spotkania goście mieli możliwość zapoznania się z działalnością Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacji Konrada Adenauera. Następnie podczas dyskusji zaznajomiono się z funkcjonowaniem młodzieżówek partyjnych w Polsce i Niemczech. Pan Łukasz Borkowski, członek Zarządu Młodych Demokratów zaznaczył w sposób metaforyczny, iż politykę można porównać do pracy rzeźni, gdzie nikt nie jest zainteresowany sposobem wytwarzania, a tylko końcowym efektem. Po zakończeniu sobotniego programu cała grupa z Polski i Niemiec udała się na wspólną kolację, po niej mieli także możliwość zapoznania się z przykładem rewitalizacji byłych obiektów industrialnych na Górnym Śląsku na przykładzie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu.

Głównym punktem niedzielnego spotkania była debata przedstawicieli młodzieżówek partyjnych z udziałem Pana Arkadiusza Chęcińskiego, Członka Zarządu Województwa Śląskiego oraz Pana Matthiasa Kerkhoffa, przedstawiciela parlamentu Północnej Nadrenii Westfalli. Moderatorem spotkania był redaktor Radia Katowice, Pan Wojciech Pacula, który postarał się, aby została udzielona odpowiedź na pytania, czy istnieje dialog wewnątrz partii oraz jaka jest rola młodych ugrupowań parlamentarnych w Polsce i Niemczech? Zarówno przedstawiciele młodzieżówek partyjnych, Pan Paul Ziemiak, Łukasz Borkowski jak i Pan Arkadiusz Chęciński oraz Matthias Kerkhoff wyrazili jednogłośnie swoją opinię, iż dialog taki istnieje oraz zdanie i pomysły młodzieżówek parlamentarnych jest ważne dla polityków działających w danej partii.

 



« wstecz



KONTAKT

Anna Niemiec
Tel.: 32 461 20 70
Faks: 32 461 20 71
email: anna.niemiec@haus.pl

PARTNERZY