Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychPolityka regionalna i historyczna w Teatrze Rozrywki w Chorzowie

1871 – rok zakończenia wojny prusko-francuskiej i zjednoczenia Niemiec. Wtedy rozpoczyna się budowa odnowionej tożsamości narodowej i państwowej. Jaką rolę w tym procesie odegrał Górny Śląsk? „Ludność Górnego Śląska pochodzenia niemieckiego, uważała Górny Śląsk w tym okresie jednoznacznie, jako niemiecki i był to fakt niepodlegający dyskusji”, mówił Sebastian Rosenbaum podczas kolejnego spotkania z cyklu „Górny Śląsk – Świat najmniejszy”.

 

 

 

 

 

13 maja, podczas kolejnego spotkania z cyklu „Górny Śląsk – Świat najmniejszy” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, którego tematem przewodnim była polityka regionalna i historyczna z perspektywy niemieckiej, zebrana w Teatrze widownia miała możliwość zobaczenia wcześniej nieprezentowanych zdjęć ze zbiorów Muzeum w Gliwicach, przedstawiających m.in. wojska francuskie w Gliwicach w czasie plebiscytu czy upamiętnienie 11 rocznicy podziału Górnego Śląska, które to ilustrowały publikację „Germania. Niemiecka polityczność na Górnym Śląsku 1871-1945” autorstwa pierwszego z naszych gości – Sebastiana Rosenbauma, historyka, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Cezurą w naszych rozważaniach był rok 1871. Data ta oznacza zakończenie wojny prusko-francuskiej i zjednoczenie Niemiec. Wtedy rozpoczyna się budowa odnowionej tożsamości narodowej i państwowej. Jaką rolę w tym procesie odegrał Górny Śląsk? Czy wielką przeszkodę stanowił etos regionalnej odrębności i wzrastające z dekady na dekadę ambicje i aspiracje polskojęzycznej ludności? Według Sebastiana Rosenbauma ludność Górnego Śląska pochodzenia niemieckiego, uważała Górny Śląsk w tym okresie jednoznacznie, jako niemiecki i był to fakt niepodlegający dyskusji.

W okresie międzywojennym ważnym elementem konsolidacji narodowej, ale i rywalizacji z polskim sąsiadem, stała się kinematografia. Niemcy byli w tej dziedzinie europejską potęgą. Film był przede wszystkim elementem przemysłu rozrywkowego, ale używano go również do innych, ideologicznych i propagandowych celów. Tego typu filmem była produkcja „Land unterm Kreuz” w reżyserii Ulricha Kayser, która swoją premierą miała w roku 1927 w Berlinie oraz Gliwicach. Fragmenty tego filmu były wprowadzeniem do dyskusji z prof. Andrzejem Gwoździem, kierownikiem Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego.

Wraz z dr hab. Barbarą Szczypka-Gwiazda, kierownikiem Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, przyjrzeliśmy się środowisku artystycznemu Górnego Śląska w 20-leciu międzywojennym. Sztuka tamtego okresu legitymowała opcję polityczną, została bronią nierzadko wykorzystywaną w walkach politycznych. Wśród polskich grup plastycznych charakterystycznym trendem było ukazywanie małej ojczyzny poprzez pryzmat ludowości. Zaś głównym tematem prac artystów niemieckich był krajobraz przemysłowy.« wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej