Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychO Niemcach, Żydach, Polakach i Czechach na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym dyskutowano podczas konferencji w Muzeum Śląska Opolskiego, dnia 7 maja br.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Muzeum Śląska Opolskiego, Instytut Pamięci Narodowej-oddział w Katowicach oraz Uniwersytet Opolski zorganizował konferencję pt. „Mniejszości narodowe i etniczne na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym”.

7 maja br., o godz. 10.00 w progach Muzeum Śląska Opolskiego odbył się swoisty finisaż wystawy prezentowanej w Opolu od połowy lutego pt: „Po Plebiscycie na Górnym Śląsku. Polska i niemiecka mniejszość narodowa w Prowincji Górnośląskiej i województwie śląskim w latach 1922-1939”, której jednym z organizatorów również był DWPN. Tym razem, wspólnie z Muzeum Śląska Opolskiego, Instytutem Pamięci Narodowej-oddział w Katowicach oraz Uniwersytetem Opolskim zaprosiliśmy na konferencję: Mniejszości narodowe na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym.

Konferencja była okazją do pokazania sytuacji mniejszości niemieckiej, polskiej, żydowskiej oraz czeskiej na podzielonym po 1922 r., Górnym Śląsku.

Głównym celem konferencji było zapoznanie współczesnego odbiorcy z tematyką mniejszości narodowych zamieszkujących w okresie międzywojennym teren Górnego Śląska. Skutkiem podziału terenu plebiscytowego było zaistnienie przeszło półmilionowej mniejszości polskiej zamieszkującej ówczesną Prowincję Górnośląską oraz ćwierćmilionowej mniejszości niemieckiej pozostałej w polskim przedwojennym województwie śląskim. Ważne dla zrozumienia ówczesnego pejzażu narodowego były również mniejszość żydowska oraz sytuacja na Zaloziu.

Wśród refrenów konferencji znaleźli się m.in.: prof. dr hab. Marek Masnyk z Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Krzysztof Nowak, Uniwersytet Śląski.

Dyskutanci w trakcie swoich wystąpień poruszali wiele zagadnień nieznanych szerokiemu gronu odbiorców: stosunki narodowościowe na Zaolziu, stan badań nad ówczesną elitą mniejszości niemieckiej, czy animozje wewnątrz górnośląskiej diaspory żydowskiej.

 « wsteczPARTNERZY

Organizatorzy:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Muzeum Śląska Opolskiego

Uniwersytet Opolski

Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach

Współfinansowanie:

Źródłem współfinansowania są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzących ze wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego.