Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychMłodzi debatowali nad rozwojem województwa opolskiego podczas pierwszego spotkania z cyklu „Dyskusje we wtorki”

Niedostosowana do potrzeb rynku oferta opolskich uczelni, brak spójnej wizji przyszłości wśród lokalnych decydentów, nieelastyczny rynek pracy oraz niewykorzystany potencjał lokalizacji regionu to według młodych, zebranych na pierwszej dyskusji wtorkowej organizowanej przez DWPN, podstawowe mankamenty rozwoju województwa opolskiego.

We wtorek 26 marca 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Dyskusje we wtorki”, którego tematem było „Szanse i zagrożenia rozwoju województwa opolskiego z perspektywy młodych mieszkańców regionu”. Uczestnicy mieli okazję do dyskusji z panem Andrzejem Brzeziną, Ekonomistą, Z-cą Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Właścicielem firmy konsultingowej, który przedstawił własne przemyślenia na powyższy temat.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę przede wszystkim na położenie województwa opolskiego. Opole i obszary bezpośrednio sąsiadujące ze stolicą regionu to doskonałe miejsce do rozwoju firm logistycznych i transportowych. Postawienie na handel, wspieranie rozwoju sektora rolno-spożywczego, chemicznego oraz tzw. „srebrnej gospodarki”, czyli rozwój usług skierowanych do starszych osób to kolejne kierunki z którymi województwo opolskie powinno wiązać swój rozwój.

Powodzenie w rozwoju województwa powinno opierać się na wykorzystywaniu szans i neutralizowaniu zagrożeń, co zdaniem uczestników spotkania, skoncentrowane powinno być na przyszłości regionu. Niewątpliwie włączenie młodych w debatę nad przyszłością ich regionu może przyczynić się do powstania wielu kreatywnych i cennych pomysłów.

Pomysł organizacji comiesięcznych dyskusji spotkał się z wielkim entuzjazmem wśród uczestników spotkania. Zwrócili oni uwagę na brak możliwości bezpośredniej rozmowy ze znanymi w regionie osobami oraz na potrzebę organizacji kolejnych spotkań.

Wszystkich zainteresowanych kolejnymi spotkaniami z cyklu „Dyskusje we wtorki” prosimy o śledzenie naszej strony internetowej lub przesłanie swojego adresu mailowego na który będziemy wysyłać informacje o kolejnych spotkaniach.

 « wsteczKONTAKT

Piotr Cichoń

tel. 77 402 51 05

fax. 77 402 51 15

e-mail.piotr.cichon@haus.pl