Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych15 marca br., w Opolu odbyło się I posiedzenie Kapituły Plebiscytu „Mosty Dialogu 2013 – plebiscytu promującego wielokulturowość województwa opolskiego”.

Mosty Dialogu 2013 będzie kontynuacją pierwszej edycji plebiscytu, który Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizował w 2010 wraz ze Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, oraz ze wsparciem finansowym Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu/Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

Pierwsza edycja zrealizowana w roku 2010, zakończona sukcesem wizerunkowym, merytorycznym, promocyjnym, niewątpliwie osiągnęła zakładane cele, a jednocześnie spowodowała, iż w tematykę promocji województwa opolskiego jako regionu wielokulturowego i otwartego na Inność, aktywnie włączyło się wielu Aktorów regionalnego życia społecznego: począwszy od instancji władzy samorządowej, (co nadało Mostom Dialogu 2010 gratyfikacji i uznania), środowisko medialne, środowisko akademickie, czy środowisko mniejszości romskiej. Niewątpliwie przyczyniło się do tego wręczenie Złotych Mostów Dialogu 2010 na ręce wybitnych osobowości- Kanclerza dra Helmuta Kohla oraz Premiera Tadeusza Mazowieckiego.

W 2013 r., chcemy wspólnie (w gronie Kapituły Plebiscytu, instytucji wspierających, środowiska społecznego regionu, mniejszości narodowych i etnicznych województwa etc) przyczyniać się do tego, aby nasz region stał się miejscem porozumienia między różnymi Aktorami życia społecznego.

W skład Kapituły wchodzą: Ryszard Galla, Prezes Zarządy DWPN, Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego, Marek Szczepanik Dyrektor TVP Opole, Krzysztof Zyzik, Redaktor Naczelny Nowej Trybuny Opolskiej, Bernard Gaida, Przewodniczący Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Urszula Zajączkowska, Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego, prof. dr hab. Marek Tukiendorf, Rektor Politechniki Opolskiej, Jan Korzeniowski, Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Romów w RP, Rafał Bartek, Dyrektor Generalny DWPN.

Wierzymy, iż tak szerokie grono członków Kapituły przyczyni się do tego, że MOSTY DIALOGU trafią do rąk wybitnych postaci naszego regionu, kultywujących jego wielokulturowość.

 

 

 « wsteczKONTAKT
Beata Woźniak,

DWPN Opole

tel.: 77 40 25 105

faks: 77 40 25 115

e-mail:beata.wozniak@haus.pl