Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychTłumy uczestników na debacie zorganizowanej w ramach IV Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej w Polsce !

W dniu 29 września 2012 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu odbyła się zorganizowana przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Instytut Spraw Zagranicznych debata pt.: „Oświata jako fundament budowy tożsamości mniejszości Narodowych”.

 

 

 

Uczestnikami debaty byli: dr Christoph Bergner, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec, Pełnomocnik Rządu RFN ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych, Peter Eck, Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Józef Różański, Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Bernard Gaida, Przewodniczący Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Stanisław Tarasiewicz, działacz mniejszości polskiej na Litwie, publicysta „Kuriera Wileńskiego”, twórca portalu internetowego „Infopol”, Róża Malik, Burmistrz Prószkowa, dr Małgorzata Wysdak, Prezes Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae, Róża Kerner, Prezes Stowarzyszenia Oświatowego Koźle-Rogi oraz Ewa Czeczor, tłumacz języka niemieckiego, rodzic wychowujący dzieci dwujęzycznie

Wśród licznie zgromadzonej publiczności znaleźli się między innymi: Rüdiger Freiherr von Fritsch, Ambasador Niemiec w Polsce, Henryk Siedlaczek, poseł na sejm RP, Aleksander Marek Skorupa, Wojewoda Dolnośląski oraz Halina Bilik, Opolska Kurator Oświaty.

Dyskusja pomiędzy uczestnikami i publicznością stworzyła doskonałą platformę do wymiany doświadczeń, poglądów oraz oczekiwań wobec systemu nauczania mniejszości narodowych. Mamy nadzieję, iż debata, która cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem, stanie się impulsem do dalszych zmian w kwestiach związanych z edukacją mniejszości niemieckiej.

 « wsteczKONTAKT
Piotr Cichoń
tel: 77 402 51 05,
e-mail: piotr.cichon@haus.pl
PARTNERZY


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej


Instytut Spraw Zagranicznych (ifa)


Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

 

Finansowanie:


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji